Strategi och vision

 

Vision 

Vi skall göra reptekniken och säkerhet inom höghöjdsarbeten till en självklarhet inom Svensk industri.  

Affärsidé 

ProAccess är en helhetsleverantör inom arbete på höjd för den Svenska Industrin. Vi levererar professionell repteknik med stort yrkeskunnande, en effektiv, flexibel och kostnadseffektiv metod att utföra entreprenad på höga byggnader och konstruktioner samt slutna utrymmen.  

Vi levererar kvalitativa, verklighetsförankrade och skräddarsydda utbildningar baserade på lagkrav, föreskrifter och vår erfarenhet från fältet. Utrustningen vi säljer är av bra kvalité, har hög användarvänlighet samt anpassas utefter kundens specifika behov.

Erbjuda högkvalitativa höghöjdslösningar med hög flexibilitet och förståelse för kundens specifika behov.

Ledord

Säkerhet, flexibilitet, kvalité och miljö