Säkerhet

säkerhet

För ProAccess Sweden AB är säkerhet alltid högsta prioriteten. Vi dokumenterar alltid och går regelbundet igenom de incidenter som sker för att hela tiden öka säkerhetsnivån inom reparbetsbranschen.

Fördelar med Rope Access

♦ En fjärdedel så många rapporterade olyckor per timme som inom vanlig tillverkningsindustri.
♦ Kontinuerligt arbete för ökad säkerhet har lett till minskad olycksfrekvens år efter år.
♦ Uppdateringskrav vart tredje år för att behålla licensen på enskild individ oavsett nivå inom yrkesklättring.

Följande dokument innehåller ytterligare statistik och information om reparbete och säkerhet inom SPRAT .

Våra medarbetare har kunskaper och yrkeslicenser i flera olika områden inom entreprenad, bygg och industri. Det gör att vi kan utföra en rad olika uppdrag med hög kvalité och säkerhet.

Alla våra medarbetare är certifierade inom SPRAT. Det garanterar god kunskap, full säkerhet och hög effektivitet i de arbeten vi utför. Vi uppfyller alla krav från arbetsmiljöverket och vi har egna arbetsledare (supervisors) inom Rope Access.