Lagar och normer

Här nedan finns alla lagar och normer som styr bla verksamhet över 2 meter, fallrisk.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöverkets författningssamlingar

EN Normer

 • EN 341 – Nedfirningsdon
 • EN 353-1 Styrt glidlås på fast förankringslina eller skena
 • EN 353-2 Styrt glidlås på flexibel förankringslina
 • EN 354 Kopplingslinor
 • EN 355 Falldämpare/absorbers
 • EN 358 Stödbälten och fallhindrande kopplingslinor för stödutrustning
 • EN397 Industrihjälmar
 • EN 360 Fallskydds/Säkerhetsblock
 • EN 361 Helkroppsselar
 • EN 362 Kopplingsanordningar/Karbiner
 • EN 363 Fallskyddssystem
 • EN 364 Provningsmetoder
 • EN 365 Allmänna fordringar för bruksanvisningar och märkning
 • EN 795 Förankringsutrustning Fordringar och provning
 • EN 813 Sittselar
 • EN 1496 Lyftanordningar för räddningsändamål
 • EN 1497 Räddningsselar (räddningsutrustning)
 • EN 1498 Räddningsslingor
 • EN 1891 Statiska kärnmantelrep
 • EN564 Repsnöre/prusiksnöre
 • EN565 Plattband
 • EN 566 Förankringsslingor, nylon och dynema
 • EN 567 Rephandtag / acenders
 • EN892 Dynamiska kärnmantelrep
 • EN12278 Repblock / Pulleys
 • EN12492 Klätterhjälm

Se även taksäkerhetskomitten