Först i Sverige på Flexiguard

I slutet av 2017 blev vi först i Sverige med att sälja och montera DBI-Sala Flexiguard. I samband med detta blev vi även det enda företaget i Sverige som är auktoriserade att montera dessa.

Flexiguard är ett flexibelt fallskyddssystem som är flyttbart och som är användbart där det inte finns några fallskyddspunkter.


Skrivet av: Linnéa Kirpensteijn
Publicerat: 2018-06-25