Medlemmar i Nordic Safety Association

Vi har blivit medlemmar i NSA (Nordic Safety Association) där de utbildare som är anslutna genomför kontinuerligt utbildningar inom PPE. Man har förbundit sig att inom sina utbildningar hantera grundkrav som branschen gemensamt tagit fram inom respektive utbildningsområde. Grundkraven säkerställer att utbildningen går igenom aktuell lagstiftning, föreskrifter och riskanalys vilket är ett första steg till en säker arbetsmiljö och arbetet med att förebygga arbetsplatsolyckor.


Skrivet av: Linnéa Kirpensteijn
Publicerat: 2018-06-20